OPŁATA KONFERENCYJNAwniesiona w terminie wynosi 1400 PLN (studenci i doktoranci 900PLN) i obejmuje materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe, bankiet i program towarzyski. Opłata wniesiona po terminie wynosi 1800 PLN (studenci i doktoranci 1000 PLN). 

Opłata za wystawienie postera bez uczestnictwa w konferencji – 500 PLN.

Opłata konferencyjna dla przedstawicieli przemysłu wynosi 3000 PLN i obejmuje oprócz wszystkich ujętych w opłacie instytucjonalnej możliwość wystawienia postera i/lub przedstawienia prezentacji.


 Nr konta:

Alior Bank   72 2490 0005 0000 4530 2737 1022

w tytule wpłaty: FiMM i Nazwisko uczestnika