Program konferencji FiMM 2019

19 maja (niedziela)

1600 – 1800     Rejestracja - hotel Pałac w Jabłonnie

1800 –              Grill & Beer (park w okolicach pałacowej oranżerii)

 

20 maja (poniedziałek)

800 –  900         Śniadanie

 

930 – 940          Otwarcie Konferencji

945 – 1100        SESJA I – KSZTAŁTOWANIE BLACH

                         przewodniczący: dr hab. inż. Marek Hawryluk

945 – 1000            Hybrydowe metody wytwarzania narzędzi do tłoczenia blach

Zbigniew Zimniak, Magdalena Kosmatka, Roman Wróblewski

1000 – 1015          Formowanie blach ze stopu aluminium 7075  w stanie umocnionym T6

Karol Jaśkiewicz, Zbigniew Gronostajski, Mateusz Skwarski, Paweł Kaczyński, Jakub Krawczyk, Sławomir Polak, Jacek Ziemba

1015 – 1030          Modelowanie fizyczne i numeryczne procesu wytwarzania złożonego kształtu elementu tłoczonego z nadstopu niklu

Monika Hyrcza – Michalska

1030 – 1045           Numeryczna analiza deformacji hartowniczych wytłoczek w procesie tłoczeni na gorąco

Ireneusz Wróbel

1045 – 1100           Nowe podejście do badań doświadczalnych tłoczności blach dla przemysłu samochodowego

Cezary Jasiński, Łukasz Morawiński, Sławomir Świłło, Andrzej Kocańda

1100 – 1120       Przerwa kawowa

1120 – 1220        SESJA II – SPECJALNA

                           przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski

1120 – 1140            101 lat Profesora Zdzisława Marciniaka

Andrzej Kocańda

1140 – 1200            Rozwój procesu u ltradźwiękowego mikroprasowania obwiedniowego

Wojciech Presz

1200 – 1220            Zaawansowana analiza danych w Przemyśle Odlewniczym 4.0

Marcin Perzyk, Jacek Kozłowski, Andrzej Kochański

1220 – 1250       SESJA POSTEROWA

Zastosowanie modelowania matematycznego do prognozowania wad odlewów

Robert Sika, Damian Szajewski, Jakub Hajkowski, Paweł Popielarski

Komputerowa symulacja przepływu żeliwa z zastosowaniem próby lejności

Paweł Popielarski, Jakub Hajkowski, Robert Sika, Zenon Ignaszak

Zastosowanie zaawansowanej analizy danych z odlewni ciśnieniowej do realizacji projektu Przemysł 4.0

Marcin Perzyk, Jacek Kozłowski, Bartłomiej Dybowski

Modelowanie mechanizmów pękania mikro-połączeń uzyskanych techniką mikro-przetłaczania

Wojciech Presz, Robert Cacko

Modelowanie numeryczne obciążenia konsol dla różnych schematów defektów wykonania zamka

Andrzej Kochański, Piotr Czyżewski, Robert Cacko

Modelowanie numeryczne obciążenia konsol dla wybranych rozwiązań wykonania zamka konsoli

Andrzej Kochański, Piotr Czyżewski, Robert Cacko

Kinetyka przemiany ausferrytycznej w żeliwie sferoidalnym: eksperymenty dylatometryczne i wyznaczania parametrów modeli

Cyprian Suchocki, Dawid Myszka, Kamil Wasiluk

1300 – 1400       Obiad

1430 – 1545       SESJA III – PROCESY SPAJANIA

                          przewodniczący: dr hab. inż. Dariusz Golański

1430 – 1445            Zgrzewanie zgniotowe na młocie spadowym

Łukasz Morawiński, Cezary Jasiński, Jacek Goliński

1445 – 1500           Modelowanie numeryczne procesu spawania blach karoseryjnych z wybranych stopów aluminium

Tomasz Wojdat, Paweł Kustroń, Karol Jaśkiewicz, Maciej Zwierzchowski, Alicja Margielewska

1500 – 1515          Weryfikacja modelu spawalniczego źródła ciepła w oparciu o badania pola temperatury

Damian Rochalski

1515 – 1530           Symulacje numeryczne procesu spawania wielościegowego stali X22CrMoV12-1

Tomasz Kik, Jaromir Moravec, Iva Novakova

1530  _  1545            Badanie wpływu parametrów i warunków procesu wycinania elektroerozyjnego na błędy kształtu

Rafał Świercz, Dorota Oniszczuk-Świercz, Józef Zawora

1545 – 1600      Przerwa kawowa

1600 – 1715      SESJA IV – PROCESY ODLEWNICZE

                         przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk

1600– 1615           Wspomaganie procesu konwersji materiałowo-technologicznej stopów odlewniczych

Dorota Wilk-Kołodziejczyk

1615 – 1630         Fizyczne i numerycznie modelowanie odlewania cienkościennych odlewów ze staliwa dupleks

Grzegorz Stradomski, Maciej Nadolski, Andrzej Zyska, Kania Bogusz, Dariusz Rydz

1630 – 1645          Fizyczne modelowanie wytwarzania stopowego źródła par do syntezy materiału dielektrycznego

Maciej Nadolski, Grzegorz Stradomski, Sebastian Okrasa

1645 – 1700         Termomechaniczna analiza procesu nagrzewania wsadu w piecu obrotowym

Andrzej Gołdasz, Zbigniew Malinowski, Agnieszka Cebo-Rudnicka

1715 – 1745           Spotkanie Towarzystwa Modelowania Procesów Technologicznych SIMP

1830– 2100      Uroczysta kolacja w restauracji pałacowej

 

21 maja (wtorek)

800 – 900        Śniadanie

 

900 – 1015      SESJA V – OBRÓBKA OBJĘTOŚCIOWA I

                       przewodniczący: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz

900 – 915            Symulacja fizyczna efektu Mannesmanna w procesie walcowania

Łukasz Wójcik, Zbigniew Pater

915 – 930           Niekonwencjonalne nowe procesy plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych tulei wielowypustowych do sprzęgieł

Jacek Michalczyk, Sylwia Wiewiórowska

930 – 945              Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy mechanizmów niszczących narzędzia kuźnicze

Marek Hawryluk, Barbara Mrzygłód, Mirosław Głowacki, Zbigniew Gronostajski

945 – 1000           Wykorzystanie modelowania numerycznego do analizy przemysłowego procesu wytwarzania odkuwki typu dźwignia stosowanej w motocyklach

Marek Hawryluk, Zbigniew Gronostajski, Sławomir Polak, Paweł Jabłoński, Marcin Kaszuba Maciej Zwierzchowski, Marcin Rychlik,  Bartłomiej Nowak

1000 – 1015         Ocena możliwości wprowadzenia mechanizmu adhezji do hybrydowego modelu zużycia narzędzi w procesie kucia na gorąco

Marek Wilkus, Łukasz Rauch, Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk

1015 – 1030      Przerwa kawowa

1030 – 1200      SESJA VI – OBRÓBKA OBJĘTOŚCIOWA II

                         przewodniczący: dr hab. inż. Tomasz Kik

1045 – 1100           Wpływ długości części kalibrującej ciągadła na parametry energetyczno-siłowe procesu ciągnienia drutów ze stali średniowęglowej

 Maciej Suliga, Magdalena Jabłońska, Marek Hawryluk

1100 – 1115           Numeryczne i fizyczne modelowanie odkształcalności wielowarstwowych materiałów Ti/Al/Mg

Sebastian Mróz, Marcin Kwapisz, Piotr Szota, Andrzej Stefanik, Marcin Wachowski, Lucjan Śnieżek, Aleksander Gałka, Zygmunt Szulc

1115 – 1130           Wytwarzanie materiałów ultradrobnoziarnistych metodą małocyklowego oscylacyjnego skręcania elektroplastycznego

Zbigniew Zimniak, Wojciech Weiler

1130 – 1145          Dwuetapowa identyfikacja parametrów w modelu materiału

Łukasz Sztangret, Danuta Szeliga

1145 – 1155       Zakończenie konferencji

1215 – 1315      Obiad